Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86301

OLESZ WILHELM,

Urodzony 23.03.1905 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięziony przez gestapo w Rybniku, stamtąd przesłany do Sosnowca lub Czeskiego Cieszyna (punktu zbornego więźniów) a następnie 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.