Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86302

OLEŚ EMANUEL,

Urodzony 9.07.1896 r., zamieszkały w Boguszowicach pow. rybnicki. Były powstaniec śląski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd przewieziony prawdopodobnie do Sosnowca lub Czeskiego Cieszyna, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.