Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86304

OLSZEWSKI FRANCISZEK,

Urodzony 24.03.1898 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.