Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86308

ONDRASZEK JAN,

 Ondraszek Jan, pop

Urodzony 7.12.1899 r. w Wędryni i tam zamieszkały, narodowości polskiej, hutnik w Trzyńcu. Działacz społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 48445. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł w kwietniu 1971 w Wędryni.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r