Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86310

OPIELOWSKI STANISŁAW,

Urodzony 15.01.1895 r. w Krzyszkowicach k/Bochni. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krakowie a następnie Instytut Nauczycielski w Warszawie. Pracę nauczyciela rozpoczął we Wrocławiu, a po ukończeniu Instytutu był kierownikiem w Lublinie. Następnie, przeszedł do pracy administracyjnej w Bielsku, jako inspektor szkolny, gdzie pracował do września 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej podjął pracę nauczyciela w Zadzielu k/Żywca. Aresztowany 24.04.1940 r. z grupą ok. 56 osób, i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6490. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 6490/4283. Dzięki usilnym i skutecznym staraniom żony – zwolniony z obozu, jednak po roku czasu wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po wyzwoleniu, wrócił do Bielska i podjął pracę inspektora szkolnego, zaś od 1947 r. przeszedł do pracy jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej – stamtąd odszedł na emeryturę. Zmarł 25.06.1962 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.