Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86311

ORSZULAK RUDOLF,

 Orszulak Rudolf pop

Urodzony 13.11.1902 r. w Hałcnowie, syn Andrzeja i Franciszki z d. Stwora. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Hałcnowie podjął 3-letnią naukę w Szkole Wydziałowej w Białej, a potem w Seminarium Nauczycielskim w Białej – którą ukończył w 1921 r. W 1920 r. wstąpił jako ochotnik do wojska – 6 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. W latach 1921-1924 odbył praktykę jako nauczyciel tymczasowy w Szkole Ludowej w Kozach. Od kwietnia 1931 r. podjął pracę nauczyciela w Czańcu, gdzie pracował do wybuchu drugiej wojny światowej. W końcowych dniach sierpnia uchodził z rodziną na Wschód i wybuch wojny zastał go we Włodzimierzu. Zmobilizowany 14.09.1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli, i dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności udało mu się uciec i dotrzeć 29.09.1939 r. do Czańca (przebranie w mundur szeregowca uchroniło go przed śmiercią w Katyniu). Niestety, już 28.04.1940 r. został aresztowany i przetransportowany do KL Dachau, a od 5 czerwca tegoż roku przesłany do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7085. Odzyskał wolność 9.12.1940 r. dzięki skutecznym staraniom rodziny. Po wyzwoleniu, już od 1.03.1945 r. mianowany kierownikiem szkoły w Czańcu, wykazywał wyjątkową determinację w pracy. Wespół ze zgromadzonymi wokół siebie mieszkańcami wsi – osobiście remontował salki szkolne, odnawiał i naprawiał szkolny sprzęt. W 1949 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski – uzyskał poszerzone uprawnienia w nauczaniu. Był wielkim społecznikiem – opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, aktywny członek ZNP, członek PPS, PZPR. Zmarł 13.05.1999 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.