Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86312

ORSZULIK JÓZEF,

Urodzony 24.08.1908 r. w Ochabach Małych pow. cieszyński, syn Andrzeja i Marii. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Ochabach, ukończył Szkołę Wydziałową w Skoczowie, a następnie Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie – Bobrku. W 1929 r. po złożeniu egzaminu dojrzałości otrzymał posadę nauczyciela Szkoły Powszechnej w Knurowie k/Rybnika. Tam pracował aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych nie pracował w swoim zawodzie i przebywał w domu rodziców w Ochabach. Aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7063. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 2.12.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.