Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86316

OSADZIŃSKI ALFONS,

Urodzony 19.07.1882 r. w Babicach gmina Oświęcim. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Pracę nauczyciela rozpoczął przed pierwszą wojną światową w Publicznej Szkole Powszechnej w Czańcu gmina Porąbka pow. bielski, a następnie uczył w tej szkole przez cały okres międzywojenny. W 1914 r. powołany został do wojska austriackiego, w 1915 r. dostał się do rosyjskiej niewoli – przebywał na Syberii do 1918 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił do Czańca. Aresztowany 23.04.1940 r. i po wiezieniu przez gestapo i więziony w Bielsku, potem w Czeskim Cieszynie, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6581. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4289. Zginał w tym obozie 6.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.