Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86319

OSNOWSKI FRANCISZEK,

Urodzony 27.01.1891 r. w Słoszowie k/Skały przed Ojcowem. Był w Legionach, walczył przeciw bolszewikom. Już po wojnie należał do Związku Strzeleckiego. Wykształcony pedagogicznie – pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Olkuszu, gdzie mieszkał przed wybuchem wojny w 1939 r. Aresztowany w kwietniu 1940 r. razem z sąsiadem Feczkiem i więziony w areszcie miejskim w Olkuszu, przewieziony do Sosnowca – fabryki Schoena, skąd 21.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 19.04.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Czesława Osnowskiego.