Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86320

OSTACHOWICZ TYTUS,

Urodzony 18.09.1897 r. we Lwowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum z maturą w 1915 r. Po maturze wzięty do wojska austriackiego, a po zwolnieniu z wojska, rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, przerwane jesienią 1917 r. ponownym wcieleniem do wojska austriackiego, zaś w 1918 r. przeszedł do Wojska Polskiego, w którym służył do 1920 r. Zwolniony na wskutek demobilizacji – po ukończeniu studiów w 1927 r. magister-inżynier. Zawodową pracę rozpoczął 1.08.1928 r. w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach. Od 1.04.1931 r. przeniósł się do Zarządu Gazociągów Państwowych w Jaśle. Od 1.07.1934 do 30.05.1936 r. pracował w Okręgowych Urzędach Budownictwa we Lwowie i w Przemyślu, od 2.06.1936 r. w biurze Starachowickich Zakładów Górniczo-Hutniczych, od 1.05.1937 r. do wybuchu wojny w Generalnej Dyrekcji Hut Wspólnoty Interesów w Wielkich Hajdukach. Przed aresztowaniem, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie) i pracował w Hucie w Chorzowie. Aresztowany 14.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu 30.10.1940 r. – pracował jako robotnik fizyczny w fabryce maszyn „Demag” w Duisburgu w rejencji Dusseldorf, gdzie w czerwcu 1944 r. zachorował na gruźlicę. Po zakończeniu wojny, od 1946 r. pracował Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, od 1947 r. w fabryce Sody w Mątwach i innych zakładach na terenie Śląska. Zmarł w 1973 r. w Krakowie.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Janusza Ostachowicza.