Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86322

OSTRUSZKA LEON,

 Ostruszka Leon pop

Urodzony 4.02.1922 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solcy, narodowości polskiej, harcerz w Karwinie, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przesłany został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wrócił z obozu ze zrujnowanym zdrowiem. Zmarł 17.09.1947 r. w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.