Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86323

OSTRUSZKA PAWEŁ,

 Ostruszka Paweł pop

Urodzony 2.04.1896 r. w Wędryni, zamieszkały w Nawsiu (190). Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1915 r. Pracował jako nauczyciel w Bystrzycy, później kierownik szkoły w Nawsiu. Aresztowany przez gestapo 25.04.1940 r. i więziony przez 7 miesięcy w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna.  Następnie, 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 10.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12504. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Wrócił jednak do domu chory na serce, głuchy na jedno ucho. Niestety, tuż po powrocie – niezależnie od stanu zdrowia, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – odzyskał wolność dopiero w 1945 r. tj. po przegranej przez Niemców wojnie. Zmarł 14.09.1982 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.