Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86324

OSUCHOWSKI BRONISŁAW,

 Osuchowski Bronisław pop

Urodzony 5.10.1908 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie, urzędnik administracyjny w kopalni. Ukończył orłowskie gimnazjum, później studiował prawo (prawdopodobnie w Brnie). Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3158. Zwolniony z obozu 19.12.1940 r. – wrócił do domu. Po powrocie do miejsca zamieszkania, podjął pracę w kopalni węgla, ukończył kurs dla sztygarów. Po wyzwoleniu pracował w administracji kopalnianej. Brał czynny udział w polskim życiu społecznym. Zmarł 13.06.1981 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.