Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86328

OWCZARCZYK MAKSYMILIAN,

Urodzony 6.09.1904 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.