Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86329

PACYNA IGNACY,

Urodzony 9.07.1890 r. w Warszawie. Wykształcenie wyższe zawodowe – farmaceuta. Do czasu aresztowania zamieszkały w Sosnowcu. Pracował jako kierownik Referatu Aptecznego i Laboratorium Aptecznego w Sosnowcu. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i wpierw więziony przez gestapo w lokalnym więzieniu – fabryce Schoena (gdzie utworzono punkt zborny aresztowanych – przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego), a stamtąd dnia 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12474. Od 30.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, 17.09.1940 r. zarejestrowany jako więzień nr 19502. Po jakimś czasie ponownie odesłany do KL Dachau. Zginał w tym obozie 19.09.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Iwony Ociepka.