Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86332

PALARCZYK KAROL,

Urodzony 31.12.1879 r. w Goleszowie, syn Józefa i Zuzanny z d. Pszczółka. Po ukończeniu 4-tej klasy szkoły powszechnej (po śmierci ojca) przerwał naukę i pomagał matce w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa, dopiero po jakimś czasie ukończył dwuletnią szkołę rolniczą w Kocobędzu. Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność narodową i społeczną, członek zarządu Towarzystwa Rolniczego dla Śląska Cieszyńskiego. Po pierwszej wojnie światowej członek Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego, aktywnie uczestniczył w akcji plebiscytowej na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. Był posłem do Sejmu Śląskiego wszystkich czterech kadencji; w Sejmie zajmował się głównie problemem rolnictwa, jeden z założycieli Katolickiej Czytelni w Goleszowie, w tej samej rodzinnej miejscowości założył spółkę melioracyjną, przeprowadził komasację gruntów, członek Rady Gminnej, później prezes Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie oraz członek zarządu Śląskiej Izby Rolniczej i Związku Spółek Rolniczych. Aresztowany już na początku okupacji hitlerowskiej, tj. w końcu września 1939 r., przez dwa miesiące przebywał w KL Skrochovice. Po odzyskaniu wolności (zwolnieniu z obozu) zaangażował się w działalność ruchu oporu – w konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały”. Ponownie aresztowany w kwietniu 1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd do KL Sachsenhausen. Zginął w tym ostatnim obozie 12.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.