Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86333

PALUCH STANISŁAW,

 Paluch Stanisław pop

 

Urodzony 19.12.1882 r. w Nowym Targu, zamieszkały w Orłowej – Zaolzie, narodowości polskiej, nauczyciel, kierownik szkoły. Kształcił się w Nowym Targu – matura w 1903 r. Już przed wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczął pracę jako nauczyciel w Orłowej, później długoletni dyrektor Polskiej Szkoły Handlowej w Orłowej. Należał do elity społeczności nauczycielskiej. Aresztowany 12.04.1940 r. w Orłowej. Uwięziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd przewieziony do więzienia w Sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12375. Od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach i stracił rękę. Uznany został jako niezdolny do pracy. Zginął 15.12.1941 r. – zagazowany w samochodzie „inwalidów”. w drodze do krematorium w Hartheim.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Joanny Surzyckiej.