Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86335

PARMA WOJCIECH (ALBERT),

Urodzony 6.12.1896 r. w Moszczenicy k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Zamieszkały w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju. Był na pierwszej wojnie światowej w stopniu podoficera i został ciężko ranny. Po wojnie stanął do walki o przynależność Górnego Śląska do Polski. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W trzecim powstaniu był dowódcą VII kompanii 14 pp. Za zasługi dla Polski otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy, członek Związku Powstańców Śląskich. Przed 1.09.1939 r. uchodził na wschód. Powrócił w grudniu 1939 r. na gestapo do Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i wpierw więziony przez gestapo w Rybniku, potem przewieziony do Czeskiego Cieszyna Lub Sosnowca (punktu zbornego aresztowanych – przed wywiezieniu do obozu), stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Na skutek starań żony, został zwolniony z tego obozu w sierpniu 1944 r. Po powrocie do domu, ciężko chorował. Zmarł w 1951 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.