Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86336

PASSEK STANISŁAW,

Urodzony 29.03.1898 r. Mieszkaniec Blachowni pow. częstochowski. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.