Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86337

PASTUSZEK EMANUEL,

 Pastuszek Emanuel, T.12 (228) pop

Urodzony 18.09.1917 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości (459), syn Rudolfa. Po ukończeniu szkoły wydziałowej, uczył się w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej – matura w 1937 r. W latach 1937/1938 praktykował w aptece, zaś w okresie 1938/1939 był nauczycielem w Szkole Ludowej we Frysztacie. Miał zamiar rozpocząć studia farmaceutyczne, lecz realizację tych planów uniemożliwił wybuch drugiej wojny światowej. Aresztowany 20.04.1940 r. razem z bratem Rudolfem, więziony był w Karwinie i Cieszynie. Zwolniony do domu 2.05.1940 r., pracował jako górnik w kopalni „Eleonora” w Dąbrowie. W styczniu 1943 r. gestapo ponownie chciało go aresztować, lecz on przeczuwając zagrożenie ukrywał się do końca okupacji – walcząc z okupantem poprzez konspiracyjna działalność w ruchu oporu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.