Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86338

PASTUSZEK KAROL,

 Pastuszek Karol pop

Urodzony 5.01.1903 r. w Orłowej, zamieszkały w Karwinie II, narodowości polskiej, dyrektor szkoły. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3184. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r., aż do lutego 1941 r. leczył się – był niezdolny do pracy. Od 28.11.1941 do 30.04.1945 r. pracował jako robotnik w firmie budowlanej Ing. R. Trampler. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie – ukończył zaocznie trzyletnie studium w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opawie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.