Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86339

PASZ WŁADYSŁAW,

 Pasz Władysław pop

Urodzony 4.08.1912 r. w Orłowej, zamieszkały w Karwinie-Kopalnia (nr 654), dyrektor szkoły średniej w Lutyni Dolnej, a także poradni psychologicznej, artysta malarz. Aresztowany 24.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 12.10.1941 r., lecz do końca okupacji wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – pracował jako górnik. Po wojnie – zakończeniu okupacji hitlerowskiej, wrócił do pracy w szkolnictwie. Studiował zaocznie na Wydziale pedagogiki i psychologii w Ołomuńcu. Doktoryzował się na wydziale defektologii w Krakowie. Ze stanowiska dyrektora szkoły wydziałowej w Lutyni Dolnej został powołany na dyrektora poradni psychologicznej przy Prezydium Rady Narodowej w Karwinie. Zmarł 2.03.1995 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.