Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86344

PAWLAS WŁADYSŁAW ks.,

 Pawlas Władysław, ks. ew. pop

Urodzony 3.03.1908 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Wykształcenie średnie zdobył w orłowskim gimnazjum – matura w 1926 r. Teologię ewangelicką studiował w Warszawie. Pastor i katecheta w Ustroniu i Wiśle. Aresztowany 28.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6566. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Zmarł przy pracy w kamieniołomach 28.08.1940 r. – skrajnie wycieńczony i osłabiony fizycznie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.