Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86345

PAWLIK EDWARD,

 Pawlik Edward pop

Urodzony 26.07.1915 r. w Łąkach n. Olzą, zamieszkały w tej miejscowości (nr 44), narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6832. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. Po powrocie do domu, od listopada 1940 r. aż do 3.04.1945 r. pracował jako robotnik rolny, robotnik drogowy i najdłużej jako robotnik w składzie drzewa w Dąbrowej. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. Poza praca w szkole udzielał się w PZKO jako założyciel i dyrygent chóru mieszanego w Łąkach, był członkiem MRN. Zmarł nagle 8.02.1985 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.