Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86346

PAZDANOWSKI GRZEGORZ,

Urodzony 3.01.1902 r. Mieszkaniec Olkusza. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięziony przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.