Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86347

PAŹDZIORA AUGUSTYN ks.,

 Paździora Augustyn, ks. rzk. pop

Urodzony 22.08.1886 r. w Suchej Górnej, w młodości zamieszkały w miejscowości Końska, narodowości polskiej. Absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie – z maturą w 1906 r. Teologię katolicką ukończył w Widnawie w 1910 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1910 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary i katecheta w Dziećmorowicach, Dziedzicach, Lutyni Dolnej, Karwinie, od 1933 r. proboszcz w miejscowości Końska. Redaktor czasopisma „W Obronie Prawdy”. Aresztowany 26.04.1940 r. w Końskiej i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd, w transporcie zbiorowym wywieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6698. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen- Gusen. Zginął w tym obozie 13.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.