Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
ID86348

PAŹDZIORA RAFAŁ,

Urodzony 28.12.1917 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski, student. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6840. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.