Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86349

PECZENIUK JULIAN,

Urodzony 17.06.1896 r. Mieszkaniec Królewskiej Hucie (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.