Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86355

PETEREK FERDYNAND,

Urodzony 8.04.1897 r. w Ustroniu pow. cieszyński, i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie międzywojennym działacz społeczny. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 12.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.