Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86361

PIECHACZEK FRANCISZEK,

Urodzony 26.07.1900 r. w Marklowicach Dolnych i zamieszkały w tej miejscowości (nr 51), chałupnik, sekretarz gminny. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.