Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86362

PIECHACZEK FRANCISZEK,

 Piechaczek Franciszek, pop

Urodzony 22.09.1909 r. w Piotrowicach i tam zamieszkały, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 22.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6485. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.