Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86366

PIEGZA KAROL,

 Piegza Karol, pop

Urodzony 9.10.1899 r. w Łazach, zamieszkały w Jabłonkowie, narodowości polskiej. Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność kulturalno-społeczną Macierzy Szkolnej, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Społecznego (PTTS) „Beskid Śląski”, pracował społecznie w Krajowej i Powiatowej Radzie Opiekuńczej, przez pewien czas był kuratorem sierocińca w Orłowej. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6722. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. W latach 1941-1943 pracował jako robotnik przy ekspedycji dworcowej w Orłowej, a później do końca okupacji jako pomocnicza siła administracyjna w piekarni dawnego CSŁ pod zarządem niemieckim. Po wyzwoleniu, od 3.09.1945 r. objął stanowisko dyrektora szkoły wydziałowej w Jabłonkowie – do przejścia na emeryturę w 1960 r. Brał czynny udział w działalności PZKO w sekcji literackiej, folklorystycznej, historycznej, malarskiej, fotograficznej. Udzielał się w działalności KPCz i Związku Bojowników Antyfaszystowskich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.