Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86369

PIETER JAN,

 Pieter Jan pop

Urodzony 4.07.1907 r. w Mostach (nr 456) k/Jabłonkowa – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Wykształcenie pedagogiczne – kierownik Szkoły w Mostach, członek Macierzy Szkolnej, Beskidu Śląskiego i innych związków polskich na Zaolziu. Pracownik społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. w Mostach i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6879. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 17.01.1941 r. i do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny w hucie w Trzyńcu. Zmarł 1.11.1967 r. w Mostach.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.