Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86372

PIPREK EMANUEL,

 Piprek Emanuel pop

Urodzony 22.09.1918 r. w Łazach, i tam zamieszkały, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Orłowej, w Śl. Ostrawie, w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – gdzie maturę zdał w 1939 r. Aresztowany 12.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3171. Zginął 20.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.