Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86373

PISOWICZ STANISŁAW,

Urodzony 30.09.1885 r. w Nowosielcach. Po wykształceniu pedagogicznym – kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Dworach gmina Brzeźnica pow. oświęcimski, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku, oraz członek Powiatowej Rady PSL – działacz kółek rolniczych. Aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, potem w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6609. Od 5.06.1940 r. r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4371. Zginął w tym obozie 18.12.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.