Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86378

POCZĄTEK ALOJZY,

 Początek Alojzy pop

Urodzony 10.02.1909 r. w Boguminie, zamieszkały w Nowym Boguminie, narodowości polskiej, kupiec. Aktywista, społecznik, członek wielu polskich organizacji i związków. Aresztowany 21.04.1940 r. w Boguminie i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7638. Zwolniony z obozu 4.09.1942 r., do końca okupacji pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu wrócił do zawodu kupca. Zmarł 10.09.1964 r. w Nowym Boguminie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.