Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86379

POCZĄTEK KAROL,

Urodzony 20.03.1901 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach – wykaz aresztowanych w akcji AB.