Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86382

PODSIADŁY HENRYK,

Urodzony 16.12.1897 r. Mieszkaniec Chrzanowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryka Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.