Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86383

PODSTAWSKI WALENTY,

Urodzony 5.02.1888 r. w Bykowinie – obecnie dzielnica Rudy Śląskiej, mieszkaniec Świętochłowic. Brał udzial w powstaniach śląskich. Aresztowany 3.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po jakimś czasie zwolniony do domu. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.