Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86384

POJDA ADOLF ks.,

Urodzony 12.06.1881 r. w Ligockiej Kuźni pow. rybnicki, mieszkaniec Leszczyn, syn Franciszka i Franciszki z d. Piecha. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rybniku, wstąpił do Zgromadzenia OO. Salwatorianów w Rzymie. Naukę na poziomie średnim odbył w gimnazjum w Strzelcach Opolskich, kończąc ją w Bytomiu, poczym studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.06.1907 r. Pracę duszpasterską prowadził jako wikary w różnych parafiach: w Ujeździe k/Nysy, Chorzowie, Bieńkowicach k/Raciborza, Eberswalde, w Berlinie. Od 1917 r. proboszcz w Słupsku. Od 1927 r. w Leszczynach k/Rybnika. Aresztowany 10.04.1940 r. i więziony w Leszczynach, Rybniku, Katowicach, skąd 8.12.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22013. Zginął 20.05.1942 r. wywieziony do zamku Hartheim w tzw. „transporcie inwalidów”.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 325; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.