Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86385

POLAK KAROL,

Urodzony 12.03.1902 r. w Suchej Średniej Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie – Zaolzie, narodowości polskiej. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6457. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 43825. Zwolniony z obozu 4.09.1942 r. W okresie 1.10.1942 do 3.05.1945 r. pracował w spółdzielni spożywczej w Orłowej, zaś od 1.08.1945 r. wrócił do pracy w szkolnictwie. Z grupą ofiarnych i doświadczonych nauczycieli podjął skuteczną walkę o wznowienie zajęć w polskich szkołach oraz o uznanie działalności Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji. W latach 1.09.1954 do 30.11.1963 r. tj. do przejścia na emeryturę, pełnił obowiązki kierownika wydziału dla polskich szkół w Ostrawie. W latach 1956-1961 ukończył zaocznie pięcioletnie studia na Wydziale filozofii Uniwersytetu Preszowskiego w Ołomuńcu i otrzymał dyplom „Promowany filolog” dla szkół średnich.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.