Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86386

POLAK WIKTOR,

Urodzony 4.12.1883 r. w Szarleju – Wielkich Piekarach, obecnie dzielnica Piekar Śląskich. W kwietniu 1928 r. przeniósł się do Świętochłowic, gdzie od 1927 r. pełnił funkcję naczelnika gminy, burmistrz Świętochłowic do 1938 r., potem urzędnik administracyjny. Od najmlodszych lat bardzo zaangażowany w działaniach dotyczących przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej uczestniczył w polskim ruchu oporu w Piekarach Śl. Założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Członek POW, brał udział we wszystkich powstaniach śląskich. Od 1925 r. naczelnik gminy Piekary Śląskie. Bardzo aktywny publicysta, współredaktor „Gazety Świętochłowickiej”. Aresztowany 3.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7754. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zatrudniony w kamieniołomach – gdzie doznal zmiażdżenia nogi. Przeniesiony do karnej kompanii zginął w tym obozie 21.06.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.; Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.