Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86392

POPIELA MACIEJ,

Urodzony 1.02.1896 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w Karwinie II (nr 1564). Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. Po rekonwalescencji poza granicą (na terenie Austrii), wrócił do domu 23.07.1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.