Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86393

POPIOŁEK ALOJZY,

Urodzony 14.10.1888 r. w Zawadzie – Zaolzie, i tam zamieszkały. Właściciel gospody. Aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu w 1944 r. – zginął w niewyjaśnionych okolicznościach po powrocie do domu – do Zawady.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.