Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86394

POSTUŁKA LEOPOLD,

Urodzony 6.06.1912 r. w Kończycach Małych, gmina Zebrzydowice, zamieszkały w Mnichu. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego, nauczyciel a później kierownik szkoły w Mnichu. Aresztowany 21.04.1940 r. w Chybiu, przetrzymany w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7097. Pod koniec maja 1940 r. przeniesiony w tzw. „grupie inteligentów” do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu pod koniec listopada 1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.