Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86395

PREIZNER OTON,

Urodzony 25.07.1917 r., w Ustroniu (nr 15) pow. cieszyński, i zamieszkały w tej miejscowości; urzędnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Uniknął niewoli, a po powrocie z kampanii do domu, nie otrzymał zatrudnienia w miejscowej fabryce „Kuźni Ustroń”, w której przed wojną pracował w charakterze pracownika umysłowego – administracyjnego. Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nastepnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.