Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86396

PRIBULA JAN,

Urodzony 2.07.1912 r. w Łące (nr 244) – Zaolzie, zamieszkały w Olbrachcicach – Zaolzie, brat Józefa. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel, potem kierownik Szkoły Polskiej w Stonawie, Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6498. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.