Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86399

PROCNER ANTONI,

Urodzony 16.05.1911 r. w Straconce pow. Bielski, syn Józefa i Julii z d. Ciurla, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Wpierw uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku, od 1926 r. do Seminarium Nauczycielskiego w Białej z maturą 26.05.1930 r. nauczyciel, kierownik szkoły w Starej Wsi. Od 24.01.1930 r. jako nauczyciel w Międzybrodziu Bialskim. W 1936 r. przeniesiony do Sopotni Wielkiej. W młodości bardzo aktywny w harcerstwie. Aresztowany 24.04.1940 r. i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie. Dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6848. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4396/125237. Zginął w tym obozie 24.07.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.