Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86400

PROMNY EMIL,

 Promny Emil pop

Urodzony 2.06.1901 r. w Zawadzie i zamieszkały w tej miejscowości (5), robotnik w fabryce w Boguminie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony we Frysztacie, następnie od 23.09.1939 r. w KL Skrochovice. Od 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a później przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.