Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86402

PRUBS FRANCISZEK,

Urodzony 2.12.1902 r. w Jejkowicach k/Rybnika i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w placówce gestapo w Rybniku, następnie przewiezieniu do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, a stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12763. Od 11.01.1944 r. przeniesiony do więzienia w Lublinie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.